Huisregels

Huisregels, lidmaatschap en aansprakelijkheid La Taurina

Huisregels

Bij het bezoeken van de accommodatie stemt u toe en geeft u aan, zich te houden aan de volgende huisregels:

 1. De lessen beginnen op tijd. U dient dan ook minimaal 5 minuten van te voren aanwezig te zijn.
 2. Mocht u niet bij de training aanwezig kunnen zijn, dient u zich af te melden bij de trainer.
 3. Het dragen van sportkleding is verplicht.
 4. Kickboksen wordt op blote voeten uitgeoefend.
 5. Het dragen van bokshandschoenen, scheenbeschermers en een bitje (tijdens het sparren) is verplicht.
 6. Bokshandschoenen kunnen worden geleend. Aangeraden wordt echter om deze zelf aan te schaffen.
 7. Het dragen van sieraden, horloges of piercings is niet toegestaan.
 8. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen spullen.
 9. Eten tijdens het sporten is niet toegestaan.
 10. U bent verplicht een eigen waterfles mee te nemen.
 11. Respecteer medeleerlingen en trainer. Wees sportief en toon zelfbeheersing.
 12. U bent verplicht om aanwijzingen van de trainer onverwijld op te volgen voor een ieders veiligheid en goed verloop van de activiteiten.
 13. U bent aansprakelijk voor door u toegebrachte schade aan trainingsmateriaal.
 14. Trainingen vinden plaats in groepsverband volgens het rooster. Het is niet mogelijk om vrij te trainen.
 15. Alles wat tijdens de lessen wordt geleerd is uitsluitend bedoeld om te gebruiken tijdens trainingen in de gym of bij wedstrijden.
 16. Tijdens trainingen kunnen er camera’s aanwezig zijn welke opnamen maken voor social media. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit bij de trainer aangeven.
 17. Tijdens de schoolvakanties vinden er geen groepslessen voor de jeugd plaats.
 18. Aanmelden vóór aanvang van de lessen in het door ons gebruikte systeem Eversports is verplicht
 19. Bij het niet tijdig afmelden voor de lessen (1 uur voor aanvang van de groepslessen en 24 uur voor aanvang van de personal training) komt het tegoed voor die les te vervallen.
 20. Eenmaal aangeschafte en/of deels gebruikte abonnementen en/of strippenkaarten kunnen niet worden gerestitueerd.

 

Het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap wordt aangaan voor de duur van minimaal 6 maanden. Na afloop van de termijn wordt het abonnement stilzwijgend verlengd en is het maandelijks opzegbaar.
 2. Voor deelname aan kickboksen is het ondertekenen van de validiteitsverklaringen verplicht.
 3. De minimum leeftijd om lid te worden bedraagt 5 jaar. Voor leden jonger dan 18 jaar geldt dat één der ouders of wettelijk daartoe bevoegd zijnde voogd c.q. verzorger de validiteitsverklaring dient te ondertekenen.
 4. Het lidmaatschapsgeld dient door het lid maandelijks vooraf te worden voldaan
 5. Bij niet-tijdige betaling is het lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan Imadge Enterprises worden voldaan. Het lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Imadge Enterprises tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
 6. Indien Imadge Enterprises over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid voorts de gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Imadge Enterprises het lid 10 % contractuele rente per maand in rekening brengen. Het lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Imadge Enterprises tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
 7. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Imadge Enterprises is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen.

 

Aansprakelijkheid

 1. Ieder lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Imadge Enterprises kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Evenmin is Imadge Enterprises aansprakelijk voor eventuele ongevallen van leden.

Directe beëindiging lidmaatschap

Bij constatering van de volgende zaken wordt het lidmaatschap per direct beëindigd:

 • (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag
 • Diefstal (van de gym of van een medelid)
 • Gebruik van alcohol, drugs of andere (verboden) stimulerende middelen
 • Op enige andere wijze in diskrediet brengen van de sport of de gym (dus ook op kickboksgala’s of andere evenementen)

Wij staan voor sterke vrouwen, sportiviteit, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen, door het opstellen van deze huisregels willen wij onze kwaliteit waarborgen.